Bäckebo skola

Inkom 2011-06-15

Vill bara få dementerat ett rykte jag hört.

Vi (jag och min fru) har flyttat hit från västkusten. Först till lägenhet inne i Kalmar och sedan till huset vi köpt i Balebo. Planen var att skaffa barn och bygga vår framtid här och i april i år fick vi en dotter. Nästa barn hoppas vi kommer för leverans nästa vår.

Anledningen till att vi valde Balebo var att bygden är i stort sett komplett och att vi hittade ett hus som passade oss bra.

Av en kollega fick jag höra att det finns planer på att lägga ner skolan här. Stämmer det? I så fall, vad är planen för Bäckebo? Medelåldern här är hög, men en föryngring har startat. Vi kommer inom några år ha 3 barn, om allt går som det skall och det har flyttat in fler barnfamiljer.

Om skolan läggs ner är det ett hårt slag mot Bäckebos framtid och en tydlig signal att vi valt fel kommun att flytta till. Utan skola och utan affär blir långsiktiga resultatet en avbefolkning av Bäckebo och högst troligt förlorade invånare i Nybro kommun.

Det blir i alla fall vårt beslut. Hoppas det jag hört är fel.

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Börje Slättman, har svarat 2011-06-20

Tack för din synpunkt/fråga angående Bäckebo skola.

Bakgrunden till ”ryktet” om nedläggning av Bäckebo skola är att Barn- och utbildningsnämnden i Nybro Kommun dras med ett stort underskott i budgeten.
Vi har uppdraget att ta fram förslag på besparingar, (eller inkomstökningar) som resulterar i en budget i balans.

Efter att de senaste åren skurit i verksamheten med neddragningar på personalsidan inom barnomsorg och skola samt med stor återhållsamhet på övriga kostnader, ser vi ingen annan väg än att se över strukturen på vår verksamhet.

Förvaltningschefen har fått nämndens uppdrag att se på effekten av en flytt av eleverna i Bäckebo skola till Alsterbro. I uppdraget ligger också att utreda effekten av att flytta högstadiet i Alsterbro till Nybro centralort, eftersom detta krävs för att få plats med Bäckeboeleverna.

Barnen i Bäckebo har redan i dag vissa lektioner förlagda till Alsterbro, och högstadieeleverna i Alsterbro åker i dagsläget till Paradisskolan i centralorten två dagar i veckan. Bäckebo är ju också den ort där elevantalet sjunker som mest till en lägstanivå i skolan med 28,  nu kända barn, i klasserna F–6 läsåret 2016-2017 (förskola till och med åk 6). Detta blir ett genomsnitt på fyra barn i varje klass.

I utredningsuppdraget ingår också att titta på effekten av att flytta barnen i Västerängskolan (Nybro centralort), till Madesjö eller Hanemåla. Detta för att vi behöver fler avdelningar till förskolan i centralorten inom den närmaste framtiden.

Barn- och Utbildningsnämnden ser endast till den ekonomiska aspekten, och ska redovisa de ekonomiska konsekvenserna av vad en eventuell nedläggning av en liten enhet kan betyda.

Andra hänsyn som till exempel landsbygdsutveckling, kommunens attraktionskraft, långa skoldagar, ökade/minskade skolskjutsar med mera kommer andra instanser att ha synpunkter på.

Beslut om en eventuell nedläggning tas inte av nämnden utan ska passera kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige.

Vänliga hälsningar

Börje Slättman
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

 Uppdaterad 2011-06-20, Kommentera sidan
Självservice
Ansvarig
Urban Lindahl

Nybro kommun, 382 80 Nybro. Besöksadress: Dunderbergsgatan 2, Nybro. Se karta (nytt fönster).
Telefon: 0481-450 00, e-post: E-postadress. Organisationsnummer: 212000-0753.
Facebook: facebook.com/nybro.kommun (nytt fönster).

uiqt|wBswuu}vHv%yjzw5{mswuu}vHv%yjzw5{m